Mua bán ký gửi

Căn hộ 3 PN 2WC đại gia đình
1,9 tỷ đ

Căn hộ 3 PN 2WC đại gia đình

Diện tích tim tường: 113.9 m2
Diện tích thông thuỷ: 104.4 m2
Phòng khách & Bếp ăn: 40.6 m2
Phòng ngủ 1: 18.0 m2
Phòng ngủ 2: 12.9 m2
Phòng ngủ 3: 9.7 m2
Căn hộ 3 PN 2WC vuông vức
3 tỷ đ

Căn hộ 3 PN 2WC vuông vức

Diện tích tim tường: 90.4 m2
Diện tích thông thuỷ: 82.5 m2
Phòng khách & Bếp ăn: 26.4 m2
Phòng ngủ 1: 16.4 m2
Phòng ngủ 2: 11.8 m2
Phòng ngủ 3: 8.1 m2
Căn hộ 2 PN 2WC rộng rãi
0 đ

Căn hộ 2 PN 2WC rộng rãi

Diện tích tim tường: 64.5 m2 Diện tích thông thuỷ: 57.8 m2 Phòng khách & Bếp ăn: 22.5 m2 Phòng ngủ 1: 11.9 m2 Phòng ngủ 2: 10.0 m2
Căn hộ 2 PN 2WC phong thuỷ
0 đ

Căn hộ 2 PN 2WC phong thuỷ

Diện tích tim tường: 63.8 m2 Diện tích thông thuỷ: 59.0 m2 Phòng khách & Bếp ăn: 24.0 m2 Phòng ngủ 1: 11.3 m2 Phòng ngủ 2: 9.5 m2
Căn hộ 2 PN 2WC HOT
0 đ

Căn hộ 2 PN 2WC HOT

Diện tích tim tường: 62.0 m2 Diện tích thông thuỷ: 57.0 m2 Phòng khách & Bếp ăn: 22.6 m2 Phòng ngủ 1: 11.3 m2 Phòng ngủ 2: 9.4 m2
Căn hộ 2 PN 1WC yên tĩnh
0 đ

Căn hộ 2 PN 1WC yên tĩnh

Diện tích tim tường: 56.9 m2 Diện tích thông thuỷ: 51.9 m2 Phòng khách & Bếp ăn: 20.8 m2 Phòng ngủ 1: 13.4 m2 Phòng ngủ 2: 6.6 m2
Căn hộ 2 PN 1WC vuông vức
0 đ

Căn hộ 2 PN 1WC vuông vức

Diện tích tim tường: 55.3 m2 Diện tích thông thuỷ: 50.2 m2 Phòng khách & Bếp ăn: 21.5 m2 Phòng ngủ 1: 11.2 m2 Phòng ngủ 2: 8.5 m2
Bản quyền © 2018 thuộc về dpnr.vn